Kasteel Almere 27 januari ’18

De unanieme declaratie van onafhankelijkheid van de stadsstaat Almere

Ik, Koenraad I van Almere, heb besloten de gemeentelijke gronden van Almere op te eisen als onderdeel van mijn koninkrijk. Deze gronden eis ik op door middel van mijn goddelijk recht dat mij als vorst toebehoort.


Per ingang van 15 februari zal het democratisch gekozen gemeentebestuur aftreden en zal Almere zich afscheiden van het Koninkrijk der Nederlanden. Almere zal verder gaan als het Koninkrijk der Almeren met als politiek centrum 'het kasteel Almere' waar ik zal zetelen.


Om dit document te beklinken zal ik mij op 15 februari laten kronen tot koning. Het is voor mijn onderdanen verplicht om daarbij aanwezig te zijn.


Lang leve het koninkrijk!


Zijne majesteit Koenraad I van Almere

Email: dekoningvanalmere@gmail.com